рабочая программа 8 класс математика

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль

муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе «Зөбәер төп гомуми белем бирү мәктәбе”

МБ утрышында каралды һәм раслауга тәкъдим ителде:

беркетмә №1, 29 август 2013 ел

МБ җитәкчесе

Н. М. Гыйльфанова_________

Килешенгән:

Укыту-тәрбия эшләре буенча

Директор урынбасары

Р.З.Нуруллин_________

“____”август 2013 ел

Раслыйм:

Мәктәп директоры

И. И. Габдулхаев_________

Приказ №___”____” август 2013 ел

_____________________

Математика 8 класс курсы буенча

эш программасы.

Эшләнү вакыты: 2013

Программаның үтәлү вакыты: 2013-2014 ел.

Программаны төзеде: Гыйльфанова Нәҗибә Мирзанур кызы

8 класс

Укытучы:Гыйльфанова Нәҗибә Мирзанур кызы

Сәгатьләр саны: 175 сәг, атнага 5 сәг: шулардан геометрия 70 сәг, атнага 2 сәгать, алгебра 105 сәг., атнага 3 сәг..

Контроль дәресләр: геометриядән-5, алгебрадан -9 һәм йомгаклау контроль эше.

План гомуми белем бирү мәктәбенең 8 классы өчен геометрия, алгебра программалары нигезендә төзелде.

Дәреслекләр:Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев. Татар урта гомуми белем бирү мәктәбенең 8 сыйныфы өчен дәреслек. Казан: Мәгариф, 2004.

Дәреслек – алгебра 8 класс. Авторлары: Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.В.Суворова. С.А Теляковский редакциясе / Казан. Нәшрият, Москва. Просвещение, 2011 ел.

Өстәмә дәреслек: Н.Ф.Гаврилова “8 класс, геометрия, поурочные разработки” дифференцированный подход, В.А.Гусев, А.И.Медяник “ Геометриядән дидактик материаллар” А.П.Ершова, В.В.Голобородько, А.С.Ершова“Самостоятельные и контрольные работы” .

8 класс алгебрадан дидактик материал.Авторлары Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, С.Б. Суворова Москва . Просвещение. 2004 ел.

Аттестация язма эшләр , математик диктантлар, тестлар үзара контроль ярдәмендә башкарыла.

Аңлатма язуы

Эш программасы гомуми белем бирү дәүләт стандартынының федераль копонентына нигез ләнеп төзелә.

Әлеге эш программасы 8 класс укучыларына геометрия курсы өчен төзелә, түбәндәге документларга нигезләнә.

Математика фәне буенча гомуми белем бирү өчен якынча программа ( Норматив документлар җыентыгы. Математика. Москва : Дрофа, 2004 ел.)

Гомуми белем бирү мәктәпләре, гимназияләре, лицейлары өчен программа.(Москва Просвещение. 2006 ел.)

Математика буенча гомуми белем бирү стандарты

Математика фәнен өйрәнгәндә буенча дәүләт стандартынына таянып түбәндәге бурычлар һәм мәсьәләләр куела

көндәлек тормышта, башка фәннәрне өйрәнгәндә, киләчәктә белем алуны дәвам итү өчен математик белем һәм күнекмәләр булдыру;

укучының интеллектуаль үсешен булдыру: ачык һәм төгәл фикерләргә, интуициягә, логик фикерләргә, авырлыкларны җиңәргә өйрәтү;

күренеш һәм процессларны анализларга, аларны математик телдә аңлатыргаөйрәтү;

үзең сайлаган җавапны алда өйрәнгәннәргә нигезләп, дәлилләп күрсәтергә,

үз фикереңне төгәл һәм ачык итеп әйтергә өйрәнү

ниндидер предметны геометрик телдә тасвирлап күрсәтә алу;

фәнни-техник прогресс өлкәсендә математика фәненең кирәклеген һәм мөһимлеген күрсәтү, бу фәнгә карата аңлы караш тәрбияләү.

8 класста геметрия курсын өйрәнүнең максатлары:

төп геометрик төшенчәләрнекертү, аларның үзара торышын сызымда сурәтли алу;

геомерик фигураларны танып белергә һәм рәсемдә сурәтләргә өйрәтү;

теорема, исбатлау, билге, билгеләмә үзлек төп төшенчәләрен бирү;

өчпочмакның үзлекләрен, тигезлек билгеләрен, тамгаланышын, төп элементларын кулланырга өйрәтү;

турыларның параллельлек бигеләрен төшендерү, аларны мәсьәләләр чишкәндә кулланырга өйрәтү;

исбатлауга һәм исәпләүгә геометрик мәсьәләләрне чишәргә өйрәтү;

өлкәнрәк классларда геометрия курсын тагы да өйрәнү өчен әзерләү

Россия Федерациясенең гомуми белем бирү мәктәпләренең базис укыту планы нигезендә 8 класста геометрия курсын өйрәнү өчен 70 сәгать бирелә, атнага 2 шәр сәгать.

Эш программасы түбәндәге дәреслекләргә һәм методик ярдәмлекләргә таянып төзелде:

Дәреслек – геометрия 8-9 класс. Татар гомуми белем бир үмәктәбенең 7-9 сыйныфлары өчен дәреслек Авторлары:Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев / Казан. Мәгариф. Москва. Просвещение, 2004 ел.

8 класс геометриядән дидактик материал.Авторлары Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, С.Б. Суворова Москва . Просвещение. 2004 ел.

белергә ике нокта аша ничә туры үткәреп булуын, ике турының ничә уртак ноктасы булырга мөкинлеген, нинди фигура кисемтә , нур, почмак дип атала;

күрсәтә алырга нокта, туры, кисемтә , нур, почмак сызымда ничек тамгалана, аларны рәсемдә сурәтли алырга, кисемтә , нур, туры, почмакларның үзара мөмкин булган урнашу очракларын

белергә нинди фигуралар тигез фигуралар дип атала, нәрсә ул кисемтә уртасы, почмак биссектрисасы, кисемтә почмак үлчәү берәмлекләре, почмакларның төрләрен;

булдыра алырга кисемтәләрне һәм почмакларны чагыштырырга, транспортир ярдәмендә почмакларны үлчәргә;

белергә чиктәш, вертикаль почмакларның, перпендикуляр турыларның билгеләмәләрен;

булдыра алырга чиктәш, вертикаль почмакларның, перпендикуляр турыларны сызымда сурәтли һәм мәсьәләләр чишкәндә үзлекләрен куллана белергә;

белергә тигез өчпочмаклар, өчпочмакның медианасы, биеклеге, биссектрисасы билгеләмәләрен, тигезьянлы өчпочмакның үзлекләрен, өчпочмакларның тигезлек билгеләрен;

исбатлый алырга тигезьянлы өчпочмакның үзлекләрен, өчпочмакларның тигезлек билгеләрен, аларны кулланып, мәсьәләләр чишү күнекмәләре булдыру;

белергә әйләнә билгеләмәсен, аның элементларын;

булдыра алырга циркуль һәм линейка ярдәмендә гади төзүләр башкарырга, мәсьәләләр чишү күнекмәләре булдыру;

белергә параллель турылар, аркылы ятучы почмаклар, тиңдәш һәм якташ почмаклар билгеләмәләрен, турыларның параллельлек билгеләрен, параллель турылар аксиомасын, аларның нәтиҗәләрен;

булдыра алырга рәсемдә аркылы ятучы почмаклар, тиңдәш һәм якташ почмакларны сурәтли алырга,турыларның параллельлек билгеләрен, параллель турыларның үзлекләрен исбатлый алырга һәм аларны кулланып, мәсьәләләр чишү күнекмәләре булдыру;

белергә тышкы почмак, кысынкы почмаклы, турыпочмаклы, җәенке почмаклы өчпочмаклар билгеләмәсен белергә;

булдыра алырга өчпочмакның почмаклары суммасы, аның үзлеге,өчпочмакның тигезсезлеге, өчпочмакның яклары һәм почмаклары арасындагы бәйләнеш турындагы теореманы исбатлый белергә һәм аларны кулланып, мәсьәләләр чишү күнекмәләре булдыру;

белергә турыпочмаклы өчпочмаклы өчпомакның тигезлек билгеләрен;

булдыра алырга турыпочмаклы өчпочмаклы өчпомакның тигезлек билгеләрен исбатлый белергә һәм аларны кулланып, мәсьәләләр чишү күнекмәләре булдыру;

белергә авышма, ноктадан турыга кадәр ераклык, параллель турылар арасындагы ераклык билгеләмәсен;

булдыра алырга перпендикуляр туры үзлеген, өч элементы буенча өчпочмак төзү күнекмәләрен булдыру.

Укыту курсында темаларның эчтәлеге (70 сәг)

Дүртпочмаклар (14 сәг)

Күппочмаклар,мәсьәләләр чишү,параллелограмм,параллелограмм билгеләре,«Параллелограмм» темасы буенча мәсьәләләр чишү,трапеция,Фалес теоремасы, төзүгә мәсьәләләр чишү, турыпочмаклык,Ромб, квадрат,мәсьәләләр чишү,үзәк һәм күчәрле симметрия,мәсьәләләр чишү,контроль эш № 1 «Дүртпочмак”

Максат:Дүртпочмакларның билгеләмәләрен, теоремаларын белү,аларны мәсьәлә чишүдә куллана белү,үзәк һәм күчәрле симметрия белү, төзүгә мәсьәләләр чишә белү,формулаларны истә калдыру,практика белән бәйли белү.

Мәйдан (14 сәг)

Күппочмакның мәйданы,квадрат һәм турыпочмаклыкның мәйданы,параллелограмм мәйданы,өчпочмак мәйданы,өчпочмак мәйданы,трапеция мәйданы, мәйдан табуга мәсьәләләр чишү,мәйдан табуга мәсьәләләр чишү, Пифагор теоремасы,Пифагор теоремасына кире теорема,Пифагор теоремасына мәсьәләләр чишү,мәсьәләләр чишү ,мәсьәләләр чишү,Контроль эш № 2 «Мәйдан”

Максат:Күппочмакларның(квадрат,дүртпочмак,өчпочмак,паралллелограм,трапеция)мәйданнарын таба белү, Мәйдан табуга мәсьәләләр чишү, Пифагор теоремасы,Пифагор теоремасына кире теореманы тиеш,Пифагор теоремасына мәсьәләләр чишү,мәсьәләләр чишү күнекмәсе булдыру,практика белән бәйли белү.

Охшаш өчпочмаклар (19 сәг)

Охшаш өчпочмаклар билгеләмәсе,охшаш өчпочмакларның мәйданнары чагыштырмасы,өчпочмаклар охшашлыгының беренче билгесе мәсьәләләр чишү,өчпочмаклар охшашлыгының икенче һәм өченче билгеләре,мәсьәләләр чишү,мәсьәләләр чишү,Контроль эш№3,өчпочмакның урта сызыгы ,өчпочмакның урта сызыгы,трапециянең медианасы үзлеге,пропорциональ кисемтәләр,турыпочмаклы өчпочмакта пропорциональ кисемтәләр,практик яктан куллану,төзүгә мәсьәләләр охшашлык методы,төзүгә карата мәсьәләләр,турыпочмаклы өчпочмакның кысынкы почмагының синусы,косинусы һәм тангенсы ,30град, 45град һәм 60град лы почмаклар өчен синус,косинус, тангенсның кыйммәтләре ,турыпочмаклы өчпочмакның яклары белән почмаклары арасындагы бәйләнешләр, мәсьәләләр чишү.Контроль эш №4.

Максат: Охшаш өчпочмаклар билгеләмәсе,охшаш өчпочмакларның мәйданнары чагыштырмасы,өчпочмаклар охшашлыгының беренче билгесе ,өчпочмаклар охшашлыгының икенче һәм өченче билгеләре,өчпочмакның урта сызыгы ,трапециянең медианасы үзлеге, пропорциональ кисемтәләр,практик яктан куллану,төзүгә мәсьәләләр охшашлык методы,төзүгә карата мәсьәләләр,турыпочмаклы өчпочмакның кысынкы почмагының синусы,косинусы һәм тангенсы ,30град, 45град һәм 60град лы почмаклар өчен синус,косинус, тангенсның кыйммәтләре ,турыпочмаклы өчпочмакның яклары белән почмаклары арасындагы бәйләнешләр,мәсьәләләр чишү күнекмәсе булдыру.

Әйләнә (17 сәг)

Туры һәм әйләнәнең үзара торышы,әйләнәгә орынма,әйләнәгә орынма,мәсьәләләр чишү,әйләнә дугасының градуслы үлчәме,камаулы почмак турында теорема, хорда кисешү теоремасы,мәсьәләләр чишү,почмак биссектрисасының үзлекләре,урта перпендикуляр,өчпочмак биеклекләренең кисешүе турындагы теорема,камалган әйләнә,камалган дүртпочмакның үзлекләре,камаучы әйләнә,камаучы дүртпочмакның үзлекләре,мәсьәләләр чишү,Контроль эш№5,резерв дәрес,резерв дәрес,резерв дәрес,резерв дәрес.

Максат: Әйләнәне тиеш,Туры һәм әйләнәнең үзара торышы.,әйләнәгә орынма,әйләнә дугасының градуслы үлчәме,камаулы почмак турында теорема,почмак биссектрисасының үзлекләре.Эйлер әйләнәсе,урта перпендикуляр,өчпочмак биеклекләренең кисешүе турындагы теорема,камалган әйләнә,камалган дүртпочмакның үзлекләрен,камаучы әйләнә,камаучы дүртпочмакның үзлекләрен тиеш,мәсьәләләр чишү күнемәсе булдыру,практика белән бәйли белү.

Кабатлау(4сәг)

Йомгаклау Контроль эшләр(5 сәг)

Эш программасы гомуми белем бирү дәүләт стандартынының федераль компонентына нигезләнеп төзелә.

Әлеге эш программасы 8 класс укучыларына алгебра курсы өчен төзелә, түбәндәге документларга нигезләнә.

Математика фәне буенча гомуми белем бирү өчен якынча программа Норматив документлар җыентыгы. Математика. Москва : Просвещение, 2011 ел.

Гомуми белем бирү мәктәпләре, гимназияләре, лицейлары өчен программа.(Москва Просвещение. 2009 ел.)

Математика буенча гомуми белем бирү стандарты

Математика фәнен өйрәнгәндә буенча дәүләт стандартынына таянып түбәндәге бурычлар һәм мәсьәләләр куела

көндәлек тормышта, башка фәннәрне өйрәнгәндә, киләчәктә белем алуны дәвам итү өчен математик белем һәм күнекмәләр булдыру;

укучының интеллектуаль үсешен булдыру: ачык һәм төгәл фикерләргә, интуициягә, логик фикерләргә, авырлыкларны җиңәргә өйрәтү;

күренеш һәм процессларны анализларга, аларны математик телдә аңлатырга өйрәтү;

фәнни-техник прогресс өлкәсендә математика фәненең кирәклеген һәм мөһимлеген күрсәтү, бу фәнгә карата аңлы караш тәрбияләү.

8 класста алгебра курсын өйрәнүнең максатлары:

аңлатмаларны гадиләштерү, бер үзгәрешлеле сызыкча тигезләмәләрне чишү турындагы белемнәрне гомумиләштерү

функция турындагы белемнәрне системалаштыру;

алгебраик аңлатмаларны бердәй үзгәртү күнекмәләре булдыру;

практик мәсьәләләрне математик телгә күчереп, аларны чишү күнекмәләре булдыру.

Россия Федерациясенең гомуми белем бирү мәктәпләренең базис укыту планы нигезендә 8 класста алгебра курсын өйрәнү өчен 105 сәгать бирелә, атнага 3 әр сәгать.

8 класс алгебра курсын өйрәнгәннән соң белергә(аңларга) тиеш:

Математик исбатлаулар ны белергә тиеш

Математик исбатлауларны мисаллар эшләгәндә куллана белергә тиеш

Математик формуланың кулланылышын математик тигезләмә һәм тигезсезлекләрне чишә белергә тиеш.

Математик функцияләрне аңлый һәм чишә белергә тиеш

Статистик закончалыкларны аңлый белергә тиеш

Текстлы мәсьәләләрне чишә белергә тиеш

Арифметика

Күп урынлы саннар белән эш итә белергә тиеш

Төрле арифметик гамәлләр белән аңлатмалар чишү

Бер төрле язылыштан икенче төрлесенә күчү

Вакланмалы саннар белән эш итәргә тиеш

Рациональ аңлатмаларны чагыштырырга алар белән төрле гамәлләр эшли белергә тиеш

Бөтен күрсәткечле дәрәҗәләр белән гамәлләр эшли белергә тиеш

Бөтен саннар һәм вакланмалы саннар белән эш итә белергә саннарның якынча кыйммәтен таба белергә һәм түгәрәкли белергә тиеш

Санны киме һәм артыгы белән алганның якынча кыйммәтен таба белергә тиеш.

Текстлы мәсьәләләр чишә белергә тиеш

Алган белемнәрне тормышта һәм практикада куллана белергә тиеш

алгебра

хәрефле аңлатмалар формулалар төзи белергә тиеш

мәсьәләнең шартына китереп тиешле формула куллана белергә тиеш

бер төр үзгәрешлесе аша икенче төр үзгәрешлене күрсәтә белергә тиеш

дәрәҗәләр белән эш итә белергә тиеш

дәрәҗә узлекләрен истә калдырып куллана белергә тиеш

рациональ анлатмаларнын рәвешен үзгәртә белергә, бердәйлекләр белән эш итә белергә тиеш

арифметик квадрат тамыр һәм тамырлар белән эшли белергә тиеш

виет теоремасын куллана белергә тиеш

сызыкча тигезләмәләр ,квадрат тигезләмәләр тигезләмәләр системасы чишү белергә тиеш

тигезсезлекне чишә белергә тиеш

алгебраик методны кулланып мәсьәләлр чишэргә тиеш

санны координаталар яссылыгында курсәтә белергә тиеш

функциянен кыйммәтен таба белергә тиеш

функциянең бирү юлларын таблица ,график ,формулаларны белергә тиеш

функциянен узлекләрен график буенча аера белергә тиеш

алган белемнәрне практикада куллана белергэ тиеш

геометрияч буенча

геометрик тел белән аралаша белергә тиеш

геометрик фигураларны аера белергә тиеш

мәсьәләнең шартына туры китереп геометрик фигураларны төзи озынлыкларын исәпли белергә тиеш

геометрик фигураларны исәпли белергә тиеш

мәйдан. куләм ,периметр шулай ук фигураларнын якларын почмакларын улчәмен төп геометрик фигураларнын улчәмен исәпли белергә тиеш

геометрик мәсьәләрне чишә белергә тиеш

теоремаларны мәсьәлә чишүдү куллана белергә тиеш

линейка циркуль трансортир өчпочмак кулланыпп төрле геометрик фигуралар төзи белергә тиеш

алган белемнәрне практикада тормышта куллана белергә тиеш

Логика элементлары, комбинаторика ,статистика ,ихтималлык мәгълуматлар кулланып таблица график гистограмма төзи белергә тиеш.

Статистик мәгълүматларны куллана белү ,ешлык чагыштырма ешлык арифметик уртаны таба белергә тиеш

Статистик мәглүматларны җыю,группалау белергэ тиеш

Статистик мәгълүматларны курсәтергә тиеш

Алган белемнәрне тормышта ,практикада куллана белергә тиешСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст